Henvendelser til Smaabyfestivalen kan rettes til:
Arne Skage: arne.reidar.skage.jr@flekkefjord.kommune.no
Telefon 911 14 400

Henvendelser vedrørende Smaabymarkedet kan rettes til:
Epost: aleksander@smaabyen.no
tlf: 48 08 88 58