Henvendelser til Smaabyfestivalen kan rettes til:
Arne Skage: arne.reidar.skage.jr@flekkefjord.kommune.no
Telefon 911 14 400

Henvendelser vedrørende Smaabymarked kan rette til:
Frode Johannessen: frode@smaabyen.no
Telefon 90 55 0275